İNTERNET SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi, (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Sultanium Reklamcılık Ürün Tasarımı Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kullanıcı arasında, kullanıcının siteye üye olması ve/veya siteye giriş yapması amacıyla düzenlenmiştir.

Bu site, internet kullanıcısının işbu sözleşme koşullarını kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuştur. Kullanıcı, siteye girmekle, sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunmaktadır.

Kullanıcı, siteye girmekle, sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak, Şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş bulunmaktadır.

2- Tanımlar

Şirket: Sultanium Reklamcılık Ürün Tasarımı Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kullanıcı: Siteye üye olan ve/veya sitede sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Alıcı: Sitede satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcı

Site: www.tozlumagazin.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Ürün: Sitede satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

3- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Şirket, işbu sözleşmede ve internet sitesinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler. değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Kullanıcının siteye devam eden erişimi veya devam eden site kullanımı değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir.

4- Telif Hakları

www.tozlumagazin.net isimli internet sitesinin münhasır hak sahibi Sultanium Reklamcılık Ürün Tasarımı Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’dir. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Şirkete ait olup, Şirket, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu, bilgiyi ve içeriği, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayın anında yürürlüğe girer.

Site içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, fotoğraf, resim, doküman, animasyon ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirkete aittir. Bu ürün ve içeriklerin hiçbiri, Sultanium Reklamcılık Ürün Tasarımı Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ürün ve içeriklerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır.

Sitede yayımlanan fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, Şirketten izin alınmadan herhangi ve hiçbir şekilde başka internet sitesinde veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz.

5- Üyelik Kullanım Şartları

Site üyeliği, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Şirket tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

Siteye üye olabilmek için, on sekiz (18) yaşını doldurmak gereklidir.

Kullanıcı, sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Şirket, siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları, olduğu gibi sağlamaktadır ve site hakkında veya site yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Site yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.

Siteye üye olan ya da ziyaret eden kullanıcıların site ile paylaştıkları kişisel veri ve/veya bilgiler, şirket tarafından gerekli görüldüğü takdirde, üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

6- Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, siteden faydalanırken veya siteyle ilgili herhangi bir işlem yaparken, sözleşmedeki bütün şartlara, bulunması halinde sitenin ilgili yerlerinde belirtilen diğer kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde, hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali siteye dahil etmeyecektir.

Kullanıcı, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Şirketin, kendisine ait her türlü bilgiyi (kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şirketten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet sitesine erişim için gerekli bilgilerin (kullanıcı adı, şifre, v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Şirketin, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlarda, kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kullanıcı, kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirketin, kullanıcı tarafından kendisine iletilen veya site üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmek gibi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, Şirket, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıların birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kullanıcıların sorumluluğundadır.

Kullanıcı, Şirketin yazılı onayı olmadan, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen devredemez.

Kullanıcının, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Şirketin ve/veya üçüncü bir şahısların haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, kullanıcının, site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcının gerçekleştirdikleri eylemler sebebiyle, Şirketin sorumluluğuna gidilmesi durumunda, Şirketin zararı, kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

Kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler tarafından sitede sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı Şirketin, Şirket çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Şirket, kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler tarafından sitede sağlanan hizmetlerin ve/veya yayınlanan içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Kullanıcı, Şirketin, site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş ve hediye kampanyası kapsamında, çekilişlere katılmaya veya hediyeye hak kazanan kullanıcıların kullanıcı bilgilerini, kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmasına onay verdiğini ve bu sebeple Şirketten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, Şirket, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak değerlendirilmeyecek ve bu durumlar için Şirketten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8- Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, kullanıcının siteye üye olduğu ve/veya siteyi kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Şirket, kullanıcının, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Aşağıda belirtilen durumlar ayrıca fesih sebebidir. Bu durumda, kullanıcı, Şirketin uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

-Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması.

-Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması.

-Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiilerde bulunması.

-Kullanıcının, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi.

-Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

9- Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin yorum ve uygulanması sebebiyle doğabilecek ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Yine, her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.