Yogi İstanbul’daMahareshi Mahesh, Beatles topluluğunun dört meşhur elemanı, Ringo, John, Paul ve George için, «Onları tanıdığım zaman birer yaramaz çocuktular,» diyor, «Ama şimdi uslandılar. Çağımızın birer pratik filozofu oldular.»

Başta Beatle'lar, Beach Boys, Mia Farrow, Shirley McLaine olmak üzere birçok meşhura «akıl hocalığı» yapan Yogi Mahareshi Mahesh, topluluğa verdiği nasihatler karşılığı, onlardan hayli yüklü para alıyormuş.

Beatle'lar, geçtiğimiz hafta içinde film çevirmek için İstanbul'a gelen Mahesh’in Hindistan'daki okulunda geçirdikleri günlerden sonra, gerçekten büyük değişikliklere uğradılar. Bunlardan biri de, Mahesh’in. «Düşünceye dalarak ruhlarını temizleme,» metodu sayesinde uyuşturucu madde (LSD) kullanmak alışkanlığından vaz geçmeleri oldu.

Son günlerde Avrupa gençliğini bir hayli meşgul eden Mahesh’in «Meditasyon - Tefekkür» felsefesi, Hintli yogiyi Avrupa'da adeta bir «peygamber» yaptı. Tabii bu arada Mahareshi Mahesh'in bir şarlatan olduğunu iddia edenler yok değil. Meşhurların akıl hocası, Himalaya'lardaki etrafı dikenli tellerle çevrili «akademi» sinde Beatle’ların helikopteri için havaalanı bile yaptırmış.

Mahesh'in kaç yaşında olduğunu anlamak pek güç doğrusu. Kendisi de bu konuda sorulan sorulan cevapsız bırakıyor. «İnsan göründüğü yaşta imiş! Hem sonra, kendinden bahsetmek de felsefesine aykın düşermiş.» Mahesh, bunlan söylerken kendisinden en az Beatle'lar kadar bahsettiğini unutuyor her halde...

Akıl hocası Yogi, İstanbul'da kaldığı süre içinde hep yanından hiç ayırmadığı ceylan postunmı üzerine bağdaş kurarak oturdu. Yüzünden tebessümü hiç kaybolmadı.. Öğrencileri de kendisine hizmette hiç kusur etmiyorlar, hocalarının suyuna varıncaya kadar ayağına getiriyor, karşısında bağdaş kurarak oturuyorlar. Bir de Mahareshi, karşılaştığı herkese, felsefesinin sembolü olan pembe karanfiller hediye ediyor.

Beatles topluluğu, yogi Mahareshi Mahesh'ten çok şey öğrenmişe benzer. Bu ünlü topluluğun dört elemanı, geçen yılın sonlarında Mahareshi ile tanıştıkları zaman ne yapacaklarını bilmez bir haldeydiler. Meditasyon hakkında hiç bir bilgileri yoktu. Hindistan’ın esrar dolu bir ülke olması, oraya gitmek için yeter bir sebepti. Fakat Mahareshi ile tanıştıktan sonra Beatles'lar bir değiştiler bir değiştiler ki sormayın. Himalayalar'ın kutsal rahibi ve yogisi, Liverpool'un dört asi gencine huzur aşılıyordu. Parola, «Asla cesaretinizi kaybetmeyiniz, yogiye danışınız,» idi.

Beatle'lar İngiltere’ye döndükleri zaman, bilgi dağarcıklarına bir de yogi sanatını eklemişlerdi. Ringo, George, Paul ve John kendilerinin çok mutlu ve huzur içinde olduklarını açıkladılar. Hatta bu yogi sayesinde LSD gibi moda uyuşturucu maddeyi bile bıraktıklarını söylediler.

Hintli yogi «barış» düşüncesinin yanı sıra, kendi ülkesinin müziğinin de dünya çapında meşhur olmasını sağladı. Nitekim, Beatles topluluğu memleketlerine döner dönmez Hint müziğine büyük önem vermeye başladılar. Hintlilerin geleneksel sazları olan «sitar» ın çalmışını öğrendiler. Ve Hint müziğinin bütün ana motiflerini taşıyan ilk plaklarını piyasaya çıkardılar. «Inner Light» İngiltere’de satış rekorları kırarak Hint müziğini lanse etti.

ALINTI: SES DERGİSİ’NİN 1968 TARİHLİ 20. SAYISIYorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir