1968 Ses Sinema Artistleri

«1968 SES Sinema Artisti» yıldızlarının 18 mart gecesi Hilton Oteli salonlarında yapılacak Türkiye Prodüktörler Cemiyeti balosunda halk huzuruna çıkacaklarını ve taç giyeceklerini geçen hafta bildirmiştik. İlk defa böyle bir taç giyme törenine sahne olacak balonun SES’in adına layık bir gece olması için artistler ve prodüktörler çalışmalarına geçen hafta içinde de devam etmişlerdir. Balo için kurulan komite ikinci toplantısını yapmış ve yeni bazı kararlar almıştır… Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Sezer Güvenirgil, Prodüktör Hürrem Erman ve Ümit Utku ile dergimizden Erman Şener’in katıldığı toplantıda üzerinde en çok durulan konu, davetli artistler meselesi olmuştur.

Prensip olarak bütün artistlerin davet edilmesi kabul edilmiş ve davetiyeler Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Sezer Güvenirgil arasında paylaştırılmıştır. Onların göremediği artistlerin kendilerini bu balonun tabiî davetlisi sayarak davetiyelerini bizzat Cemiyet merkezinden almaları kararlaştırılmıştır. Komite geçen yıllar baloda yapılan hataların bu yıl tekrarlanmaması için azami dikkat ve itinayı göstermektedir.Toplantıda, baloda tertiplenecek piyangonun organizasyonu için seçim yapılmış ve Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Sezer Güvenirgil'in Ümit Utku'nun başkanlığı altındaki piyangoyu organize etmeleri kararlaştırılmıştır. Bu arada Prodüktörler Cemiyeti'nin balosunda, bu yıl seçilecek genç arkadaşlarının taç giyeceklerini duyan, SES mecmuası yoluyla sinemaya geçmiş şöhretler, çalışmak için komiteye müracaat etmektedirler. Komite, önümüzdeki hafta içinde balo programını kesin olarak tespit edecektir.Prodüktörler Cemiyeti balosunun ilk defa bir taç giyme törenine sahne oluşundan başka çok enteresan bir yanı daha vardır. O gece Türk sinema tarihinde ilk defa görülmemiş sayıda artist bir araya gelecek ve hep birlikte eğleneceklerdir. Balonun geniş bir salonda yapılması ile gelecek artistlerle seyirciler kaynaşacak ve balo birçok kırgınlıkların giderilmesine, birçok merakların tatminine vesile olacaktır...

ALINTI: SES DERGİSİ’NİN 1968 TARİHLİ 10. SAYISIYorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir